INFORMAMCJA !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej informuje, że ze względu na brak wolnych miejsc w przedszkolu w roku 2018 nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca i zgodnie z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) ) dzieci, które nie zostały przyjęte w wyniku rekrutacji do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Prezydent Miasta Ruda Śląska wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.