Nr konta bankowego do wpłat za pobyt i żywienie dzieci

Nr konta : 88 1050 1214 1000 0023 5605 5968