Rekrutacja! 2017-2018

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 NA NOWY ROK SZKOLNY 2017 – 2018

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnegow terminie od 3 kwietnia 2017r. od godziny 800 do 10 kwietnia 2017r do godziny 1500.

 Druk deklaracji do pobrania w  sekretariacie przedszkola.

 

Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska na rok szkolny 2017/2018 będzie trwać od 18 kwietnia 2017r. od godziny 800  do 28 kwietnia 2017 r do godziny 1500 .

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

 NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

ZARZĄDZENIE NR SP0050.2.123.2017 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Z DNIA 24 MARCA 2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

>>Pobierz<<