Rekrutacja 2019-2020

Zarządzenie prezydenta miasta Ruda Śląska z dnia 18.01.2019

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!!

Dnia 6 czerwca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Terminarz :

6.06.2019 r.- 12.06.2019 r. – wprowadzanie wniosków przez Rodziców
18.06.2019 r. – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
18.06.2019 r. -25.06.2019 r. – potwierdzenie woli przez Rodziców
26.06.2019 r. –  publikacja listy kandydatów przyjętych

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2019 – 2020


 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola


 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 14 lutego 2019r. od godziny 800do 21 lutego 2019r do godziny 1500.

Druk deklaracji do pobrania w sekretariacie przedszkola.


 

Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska na rok szkolny 2019/2020 będzie trwać od 04 marca 2019r. od godziny 800 do 15 marca 2019 r do godziny 1500.

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl


 

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.17.2019 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym