Rekrutacja 2020-2021

W poniedziałek rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
Biorąc jednak pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego proponujemy aby rodzice składali wniosek i dokumentację poprzez:

  • Przesłanie w formie skanu lub fotografii oryginału dokumentów na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

albo

  • Osobiste dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Ten sposób dotyczy rodziców, którzy nie mają bądź nie mogą korzystać z internetu. Przed wejściem
    do budynku przedszkoli zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola
    wraz z dokumentacją.

Obok skrzynek będą też leżały druki do wypełnienia.

Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie
lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.