Jeżyki

6 latki

Wychowawczyni:  mgr Agata Rajwa

Nauczyciel: Julia Jonczyk

J.angielski: mgr Iwona Strzyż

Religia: mgr Sylwia Ledwoń

Woźna oddziałowa: Aleksandra Ziemczyk

Zdjęcie grupy