Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZNIE SIĘ W MARCU 2021 R. ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR SP. 0050.2.13.2021 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 22.01.2021R. W SPRAWIE USTALENIA HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W terminie od 15.02.2021 r. od godz. 8:00 do 19.02.2021 r. do godz. 15:00 można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w sekretariacie przedszkola.

REKRUTACJA KANDYDATÓW

odbędzie się drogą internetową w dniach od 01 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka

do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy nie mają możliwości dokonania zapisu przez Internet mogą zgłosić się do sekretariatu przedszkola.

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym