Na podstawie Zarządzenia Nr SP.0050.2.414.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2022/2023 ustalono terminy dyżurów w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

LIPIEC


lp.

  Dzielnica


Nazwa placówki

Termin dyżuru

1.

Ruda

Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej
(Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki w Rudzie Śląskiej,
Miejskie Przedszkole nr 38 im. Słonecznej Krainy w Rudzie Śląskiej)

01-31.07.2023 r.

2.

Ruda

Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

3.

Godula

Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

4.

Chebzie

Miejskie Przedszkole nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Rudzie Śląskiej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

5.

Nowy Bytom

Miejskie Przedszkole nr 17 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

6.

Nowy Bytom

Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

7.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

8.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

9.

Bielszowice

Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

10.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

11.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

12.

Kochłowice

Miejskie Przedszkole nr 34 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

13.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

14.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

15.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

16.

Halemba

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15
im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

17.

Halemba

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2023 r.

SIERPIEŃ


lp.

  Dzielnica


Nazwa placówki


Termin dyżuru

1.

Ruda

Miejskie Przedszkole nr 8 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

2.

Ruda

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

3.

Godula

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

4.

Godula

Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

5.

Nowy Bytom

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

6.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 21 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

7.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

8.

Wirek

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

9.

Bielszowice

Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2023 r.

10.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 31 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

11.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 45 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

12.

Kochłowice

Miejskie Przedszkole nr 32 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

13.

Kochłowice

Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

14.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

15.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.

16.

Halemba

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2022 r.