O przedszkolu

Clipboard04

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRACUJĄ W GODZINACH:

I oddział Pingwinki 8:00 – 15:00

II oddział Misie 7:30 – 14:30

III oddział Żabki 8:00 – 14:30

IV oddział Jeżyki  7:00 – 16:00

V oddział Wiewiórki 6:00 – 17:00

VI oddział Zajączki 8:00 – 15:30

VII oddział Biedronki 8:00 – 15:00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
6:00 – 8:15
Zabawy wg inwencji dzieci , w kącikach tematycznych , praca    z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym , stymulujaco–kompensacyjno– wychowawczym praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; zabawy i ćwiczenia logopedyczne i kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne; prace porządkowe;

Do 8:15
Schodzenie się dzieci.

8:30 – 9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30
ŚNIADANIE , przygotowanie do zajęć.

9:00 – 11:15
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową; Zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe; Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka , spacery i wycieczki.

12:00 – 12:30
Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:30 – 13:00
OBIAD

13:00 – 13:30
Rozchodzenie się dzieci.

12:00 – 13:30
Odpoczynek poobiedni ( 2,5 – 3 latki leżakowanie )
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna; Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci , zajęcia w małych zespołach, pobyt na świeżym powietrzu , zajęcia o charakterze wychowawczym.

13:15 – 13:30
Czynności porządkowe, mycie rąk.

13:30 – 13:45
PODWIECZOREK

13:45 – 17:00
Kwadrans na bajkę, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

13:45 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci do domów.