REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w 15 marca 2024 r. zgodnie z zarządzeniem nr SP.0050.2.13.2024 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2024 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice, którego dziecko już uczęszcza do Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej składają ,,DELKARACJĘ KONTYNUACJI”

Składanie deklaracji odbędzie się w terminie od :

 

15 LUTEGO 2024 r. do 21 LUTEGO 2024 r.

Złożenie ,,Deklaracji rezygnacji” , bądź nie złożenie w terminie druku kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w sekretariacie przedszkola.

Informacja dla rodziców dzieci, które będą podlegały rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska na rok szkolny 2024/2025 będzie trwać

od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00

do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 15.00

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola drogą elektroniczną. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru ( wymagane są podpisy obojga rodziców).

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową

STRONA DLA RODZICÓW:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl