Rekrutacja

Zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 45 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 45 ( cz1  / cz2 )

Od 4 do 10 marca będzie można pobrać i złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Do pobrania:

załącznik nr 3 – deklaracja o kontynuowaniu (zobaczpobierz)

Poniżej podajemy informacje dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015:

załącznik nr 1 – kryteria dodatkowe ustalone przez dyrektora miejskiego przedszkola nr 45 (zobacz / pobierz)

informacja o rekrutacji (zobaczpobierz)

harmonogram rekrutacji (zobaczpobierz)

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie od 11 do 31 marca. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:00 do 16:00.

Do wniosku należy dołączyć właściwe załączniki.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 45 w godzinach od 7:00 do 16:00

załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie dziecka – prosimy nie podpisywać ostatniej strony wniosku (zobacz / pobierz)

załącznik nr 4 – oświadczenie o wielodzietności rodziny (zobacz / pobierz)

załącznik nr 5 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci (zobacz / pobierz)

załącznik nr 6 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zobacz / pobierz)

załącznik nr 7 – oświadczenie rodziców dotyczące godzin pobytu (zobacz / pobierz)

załącznik nr 8 – oświadczenie dotyczące informacji o rodzeństwie (zobacz / pobierz)

załącznik nr 9 – oświadczenie dotyczące uczęszczania dziecka do innego przedszkola (zobacz / pobierz)

załącznik nr 10 – oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania (zobacz / pobierz)