Rada Rodziców

Wpłaty na Komitet Rodzicielski prosimy kierować na konto bankowe
Rady Rodziców o numerze:
78 1050 1214 1000 0023 6611 2429
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.