Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 45 zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców, aby w dniach od 26 -28 sierpnia   w godzinach od 6-17 odbierali w przedszkolu komplet niezbędnych dokumentów do wypełnienia, dotyczących organizacji pracy na nowy rok szkolny.
Jednocześnie prosimy, aby do dnia 31 sierpnia w/w dokumenty zostały złożone w placówce.