Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 45 informuje Rodziców, że Nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 45 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prowadzą nauczanie zdalne. Nauczyciele grup skontaktują się z Państwem i poinformują o sposobie realizacji podstawy programowej.

 

Dyrektor

Sonia Sobota