Wpłaty na Komitet Rodzicielski prosimy kierować na konto Rady Rodziców o numerze: 78 1050 1214 1000 0023 6611 2429