Rekrutacja

Szanowni Rodzice

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywać się będzie:

od dnia 15 lutego 2023 r. od godz. 8:00

do dnia 21 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w sekretariacie przedszkola.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w marcu 2023 r. zgodnie z zarządzeniem NR SP. 0050.2.13.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2023 r.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców:

od dnia 01.03.2023 r. od godz. 8:00

do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00

STRONA DLA RODZICÓW:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek w formie papierowej o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do pobrania załącznik:

zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska