Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W terminie

od15.02.2022 r. od godz. 8:00 do 21.02.2022 r. do godz. 15:00

można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w sekretariacie przedszkola.

REKRUTACJA KANDYDATÓW

odbędzie się drogą internetową w dniach

od 01.03.2022 r. od godz. 8:00 do 15.03.2022 r. do godz. 15:00.

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy nie mają możliwości dokonania zapisu przez Internet mogą zgłosić się do sekretariatu przedszkola.

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl