Rekrutacja 2020-2021

Do pobrania: Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie nr SP.0050.2.17.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska. Do pobrania …..

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 45  odbywać się w dniach od 23 marca 2020r. od godz. 8:00 do 6 kwietnia 2020r. do godz. 15:00.