Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową w dniach :

Od 01.06.2023r. od godz. 8.00

Do 09.06.2023r. do godz. 15.00

WAŻNE

Po rekrutacji internetowej należy złożyć wniosek w formie papierowej o przyjęciu dziecka     do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy nie mają możliwości dokonania zapisu przez internet mogą zgłosić się do sekretariatu przedszkola.

W dniu 19.06.2023 r.  o godz. 8.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach od 19.06.2023 r. od godz. 8.00 do 23.06.2023 r. do godz.15.00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

28.06.2023r. o godz.8.00 – następuje podanie do publicznej wiadomości list kandydatów   przyjętych i nieprzyjętych.

Strona dla rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska/Offers