Szanowni Rodzice

Dnia 3 czerwca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w Rudzie Śląskiej mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do:

 • Miejskiego Przedszkola nr 8 w Rudzie Śląskiej (lokalizacja przy ul. Sobieskiego 49),

 • Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 21 im. Młodych Odkrywców w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej (lokalizacja przy ul. Bielszowickiej 108) oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (nabór do tych oddziałów przeprowadzać będzie komisja rekrutacyjna powołana w Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej),

 • Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej, 

 • Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej,

 • Miejskiego Przedszkola nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej,

 • Oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej,

 • Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej,

 • Oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej,

 • Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej,

 • Oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.

 

Rekrutacja odbędzie się poprzez system elektroniczny.

Od 3 czerwca od godz. 8,00 do 10 czerwca 2024 r. do godz 15.00 rodzice będą mieli możliwość zarejestrowania dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na stronie http://rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.

19 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego samego dnia rodzice dzieci zakwalifikowanych, będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania, dostarczając do tej placówki odpowiednie oświadczenie. Mają na to czas do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

27 czerwca 2024 r. zakończy się rekrutacja uzupełniająca, w tym dniu zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.