Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 45 informuje, że spotkanie rozpoczynające nowy rok przedszkolny odbędzie się 29 sierpnia 2022 roku według następującego harmonogramu:
-roczniki 2019, 2018, 2017  o godz. 16:30
– rocznik 2016 o godz. 17:15

Po spotkaniu ogólnym zapraszamy do sal na rozmowę z wychowawcami grup.
Ze względów organizacyjnych prosimy, by na zebranie nie przyprowadzać dzieci. Za zrozumienie dziękujemy.

Rok przedszkolny 2022/2023

Zdjęcie 1 z 1