Kolejna grupa nowych przedszkolaków miała swoją uroczystość. 30 listopada Krasnale w obecności rodziców złożyły przyrzeczenie oraz zostały pasowane  przez p.Dyrektor na przedszkolaka. Po pasowaniu każdy Krasnal otrzymał pamiątkę i słodycze.

Pasowanie Krasnali

Zdjęcie 1 z 7