Wszyscy z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy na naszego gościa. Wreszcie jest! Wysłuchał piosenek, wierszyków i oczywiście obdarował wszystkich upominkami.

Wizyta Mikołaja

Zdjęcie 1 z 10